THEMES THAT YOU LIKE

Strip clubs and dollar bills

"Toliko je bilo stvari u životu kojih smo se bojali,a nije trebalo. Trebalo je živjeti. "

euphoriaversusreality:

Before & After I guess.